หน้าปกบทความปัจจัยทางธุรกิจที่สำคัญของธนาคารผ่านมุมมอง User Experience
ปัจจัยทางธุรกิจที่สำคัญของธนาคารผ่านมุมมอง User Experience
หมวดหมู่: Discussion, User Experience, การเงิน, ธนาคาร
 • 20 - กันยายน - 2564
 • อ่าน 4,752 ครั้ง
หน้าปกบทความTaro Yamane: การกำหนดกลุ่มจำนวนประชากรสำหรับการวิจัย
Taro Yamane: การกำหนดกลุ่มจำนวนประชากรสำหรับการวิจัย
หมวดหมู่: Data Analysis, Research, Statistic
 • 20 - กันยายน - 2564
 • อ่าน 105,482 ครั้ง
หน้าปกบทความส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) กับการวิจัย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) กับการวิจัย
หมวดหมู่: Data Analysis, Research, Statistic
 • 19 - กันยายน - 2564
 • อ่าน 85,684 ครั้ง
หน้าปกบทความNon-Consumer Analysis: การวิเคราะห์กลุ่มคนที่ไม่เป็นผู้บริโภค
Non-Consumer Analysis: การวิเคราะห์กลุ่มคนที่ไม่เป็นผู้บริโภค
หมวดหมู่: Conversion-Centred Design, Persona, Research
 • 19 - กันยายน - 2564
 • อ่าน 5,367 ครั้ง
หน้าปกบทความUser Experience (UX) สำคัญต่อธุรกิจอย่างไร?
User Experience (UX) สำคัญต่อธุรกิจอย่างไร?
หมวดหมู่: Business, User Experience, บทนำพื้นฐาน
 • 18 - กันยายน - 2564
 • อ่าน 10,326 ครั้ง
หน้าปกบทความUser Experience (UX) คือ?
User Experience (UX) คือ?
หมวดหมู่: User Experience, บทนำพื้นฐาน
 • 12 - กันยายน - 2564
 • อ่าน 19,496 ครั้ง